Marknadsförare
säljkompetens att hyra

  •  effektiva marknadsinsatser med positiva resultat
     
  • aktiva säljinsatser som ökar lönsamheten i ditt företag
     
  • professionell hjälp för dig att sälja mer


 Nå målet, hyr in Avansias kompetens!

 

Kontakt

Anna-Sofia Kleppang

tel: 070-577 05 42

e-mail: ask@avansia.se

 

Brottas ditt företag med sviktande försäljningssiffror
och en försummad marknadsföring?
Har ni en orderbok med ojämn aktivitet: toppar och dalar?

 

Avansias fokus är att få din verksamhet att blomstra.

 


 

Här finns professionell sälj och marknadskompetens att hyra.

  

 

 

 "Vår marknadsföring och planering har ett "skjuta från höften"-drag. Detta drabbar vårt varumärke och försäljningen negativt.
Hur kan Avansia hjälpa oss vända denna trend?
"

Marknadsförare att hyra

 

"Under 2013 vill vi nå nya kundgrupper med våra produkter. Vi jobbar mest med ren ordermottagning och saknar uppsökande säljaktivitet.
Hur kan Avansia hjälpa oss?"

Säljkompetens att hyra

 

Avansia är en professionell samarbetspartner
som hjälper dig att se på dina befintliga kunder med nya ögon.

  • hjälp för ditt företag att hitta nya kunder och marknader
  • Avansia agerar "dörröppnare" genom att ta kontakt och sälja in dina produkter

Läs mer om våra tjänster här
 

 

 

 

Avansias erbjudande

Avansia erbjuder kompetens och tjänster inom marknadsföring & försäljning med syftet att våra kunder ska öka sin kundbas, omsättning och vinst.

Avansia är ett alternativ till att ha en egen anställd marknadsförare eller säljare; hyr in vår professionella kompetens.

Mer om erbjudandet här

 

Avansias mål:
Er framgång!

 

 

  _______________

 

 

”En del befinner sig på toppen av stegen,
några på mitten, fler finns längst ned på stegen
och ännu många fler vet inte ens om att det finns en stege”

Robert H. Schuller

.